Hopp til innholdet

Våre tjenester

Trenger du hjelp til hvordan ditt avfall kan håndteres så har vi løsningene.

Containerleie

Vi tilbyr utleie av containere, beholdere og storsekker til private og bedrifter i Grenland og Kragerø

Robotsortering

Er din bedrift nysgjerrig på fremtidens teknologi? Vi kan testkjøre ditt avfall gjennom vårt anlegg.

Depnoi

Vi drifter deponi og tar i mot uorganisk avfall som ikke lar seg gjenvinne

Farlig avfall

Dersom din virksomhet har behov for å kaste farlig avfall, har vi mottak for dette.

Plast

Gjenvinning av plast reduserer miljøavtrykket ved å gi brukte plastprodukter nytt liv og utnytte dem som verdifulle ressurser.

Hageavfall

Dette blir kvernet og lagt i ranker for kompostering. Ferdig siktet kompost blir solgt videre og brukt som jord.

Trevirke

Etter kverning av trevirket går noe til ombruk for produksjon av møbler og noe til energigjenvinning.

Impregnert trevirke

Dette blir kvernet og sendt til energigjenvinning

Metall og EE-avfall

Disse fraksjonene blir sortert og sendt videre for gjenvinning.