Hopp til innholdet

Om Bjorstaddalen

Administrasjonsbygg

Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS er et holdingselskap med datterselskapet Bjorstaddalen Næring AS. Selskapet er heleid av Skien kommune.

Bjorstaddalen er lokalisert sør-vest i Skien kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Kort avstand til både Grenland havn og E18 mellom Oslo og Kristiansand gjør anlegget attraktivt for flere enn næringslivet i Grenland.

Bjorstaddalen avfallsanlegg ble åpnet 1993 etter 15 års saksbehandling og to års anleggstid.

Opprinnelig investering var 62 millioner. Anlegget ble driftet av Skien kommune frem til høsten 2014 da det ble skilt ut som aksjeselskap.

 

Daglig leder

Sindre Hauen

Styret

  • Ole Geir Hoppestad (styreleder)
  • Ingvild Grov Korneliussen
  • Tove Hoppestad
  • Knut Janøy
  • Knut Skinnarland
  • Cathrine Bakka
  • Helene Sundell
  • Tommy Tollefsen (ansattvalgt)