Hopp til innholdet

Farlig avfall

Vi tar imot alt av farlig avfall. Avfallet sendes videre til behandling hos farlig avfalls-aktører.

Farlig avfall må deklareres, se avfallsdeklarering.no.

avfall