Hopp til innholdet

Næringsselskapet

Illustrasjonsbilde

Næringsselskapet er driverselskapet for all næringsvirksomheten. 

Næringsselskapets virksomhet er drift av deponi, sortering og omlasting av diverse fraksjoner, kverning og sikting, pressing av plastfraksjoner, utleie av arealer, intern containertransport mm.