Næringsselskapet

Illustrasjonsbilde

Næringsselskapet er driverselskapet for all næringsvirksomheten. Det er 19 ansatte i selskapet.

Næringsselskapets virksomhet er drift av deponi, sortering og omlasting av diverse fraksjoner, kverning og sikting, pressing av plastfraksjoner, utleie av arealer, intern containertransport mm.

Daglig leder

Sindre Hauen

Styret

  • Sindre Hauen (leder)
  • Joakim Teksum Rabe
  • Trude Tvedt