Fra avfall til ressurs

Næringsmottaket i Bjorstaddalen

NB! Næringssmottaket har inntil videre åpent mellom 07:00 og 15:00.

På næringsmottaket i Bjorstaddalen kan næringskunder sortere avfallet sitt selv og betale etter sorteringsgrad.

Privatkunder (husholdninger) kan også levere og sortere sitt avfall her, men må da betale etter samme avgiftsnivå som for næringskundene. Fraksjoner som hageavfall og farlig avfall vil ikke være gratis å levere.

De eneste fraksjonene som kan leveres gratis er metaller og EE-avfall.

Kontakt

Bjorstaddalen Næring AS
Kilebygdvegen 104
​3739 Skien
Telefon: 35 58 35 60
E-post: post@bjorstaddalen.no

Prisnivå

Sorterte fraksjoner – kr 150,- / m3
Usortert / restavfall – kr 300,- / m3
Avfallssekker – kr 50,-
Farlig avfall – særskilt prising

Åpningstider

Mandag – fredag:
kl. 07:00 – 15:30

Næringsmottaket stenger kl. 15.00 inntil videre.

 

Vårt miljøbidrag i 2020

8 200

TONN TREVIRKE TIL MATERIALGJENVINNING

875

TONN PLAST
GJENVUNNET

530

TONN METALL
GJENVUNNET

105 000

TONN TIL GJENVINNING OG OMBRUK