Restavfall

Restavfall er det som er igjen etter at treverk, metaller, farlig avfall og EE-avfall er sortert ut. Dette kvernes og siktes, før det sendes til forbrenningsanlegg med varme-/strømproduksjon. Slik utnyttes energien i avfallet (energigjenvinning).

Finstoffet som siktes ut er den grå-brune ranken til venstre i videoen under. Den består i all hovedsak av grus og sand og kan deponeres i stedet for å bli med den brennbare fraksjonen til forbrenningsanleggene hvor den er et problem. Finstoffet utgjør 20 – 30% vektprosent av avfallet som kvernes.

Restavfall