Hopp til innholdet

Avfall til deponi

Ved enhver forsendelse til deponi er det nødvendig å dokumentere avfallet i samsvar med gjeldende lover. Derfor må en grundig basiskarakterisering av avfallet utføres og godkjennes før leveransen kan igangsettes. Vi er tilgjengelige for å tilby våre ressurser og assistanse hvis din bedrift skulle ha behov for støtte i denne prosessen. Klikk her for å laste ned skjema. 

For deponering tar vi imot uorganisk avfall. Dette er ikke- eller tungt nedbrytbart avfall med et totalt organisk innhold på under 10 %. Med unntak for sandfang og ristgods. Det er ulike fraksjoner fra industri, rive- og gravemasser (også lettere forurenset), sandfang, plast som ikke kan gjenvinnes, asbest/eternitt mm.

Blåsesand som er farlig avfall, asbestholdig materiale og olje-/og dieselforurenset masse må i tillegg deklareres som farlig avfall, se avfallsdeklarering.no.