Hopp til innholdet

Avfall til deponi

For deponering tar vi imot uorganisk avfall. Dette er ikke- eller tungt nedbrytbart avfall med et totalt organisk innhold på under 10 %. Med unntak for sandfang og ristgods.

Det er ulike fraksjoner fra industri, rive- og gravemasser (også lettere forurenset), sandfang, plast som ikke kan gjenvinnes, asbest/eternitt mm.

Alt avfall til deponi må basisdeklareres på eget skjema før det tas imot.  

Blåsesand som er farlig avfall, asbestholdig materiale og olje-/og dieselforurenset masse må i tillegg deklareres som farlig avfall, se avfallsdeklarering.no.

Deponi