Hopp til innholdet

Plast

Bjorstaddalen Næring AS har avtale med Grønt Punkt Norge AS om innsamling og avsetning av plastemballasje fra næringslivet.

Selskapet driver ikke innsamling, men har mottak for følgende fraksjoner:

  • Folie klar/farget
  • Folie hvit og farget fra landbruk, inkludert solfangerfolie og fiberduk (ikke inner-nett)
  • EPS
  • PP-sekk
  • Hardplast-emballasje
  • Blandet plastemballasje til materialgjenvinning

Vi tar imot alle typer plast som kan gjenvinnes, men det er kun rene fraksjoner som kommer inn under Grønt Punkt Norge AS sin ordning som tas imot gratis.

Andre plastfraksjoner er avgiftsbelagt.

Plast