Hopp til innholdet

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIGHET OG SAMFUNNSANSVAR

Administrasjonsbygg

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Bjorstaddalen Næring er omfattet av denne loven og har derfor utarbeidet retningslinjer for ansvarlighet og samfunnsansvaret vi har som bedrift.