Hopp til innholdet

I miljøets tjeneste

Driftsleder Tommy Jacobsen.

Intervju med driftsleder Tommy Jacobsen

– Vi er svært opptatt av å møte alle som kommer hit på en måte som gjør det enkelt å komme tilbake, sider driftslederen i Bjorstaddalen, Tommy Jacobsen.
– Mitt kontinuerlige fokus er derfor å ikke ha nedetid ved noen av maskinene våre og sørge for at alt går knirkefritt ved mottak. Både for de som kommer og leverer, og for de som kommer for å hente og kjøre ut. I løpet av en hektisk dag har vi mange biler inn og ut av området.

Spennende fremtid

– Gjenvinningsbransjen og Bjorstaddalen Næring har en enormt spennende fremtid foran seg, så jeg forstod raskt at dette ville jeg være med på, sier Jacobsen. Dermed forlot han byggebransjen etter 20 år og begynte på sin nye arbeidsplass i Bjorstaddalen ved årsskiftet. Da hadde han vært med å bygge opp det nye administrasjonsbygget til Bjorstaddalen og ville ikke slutte å komme dit. Årsaken var enkel.
– Motivasjonen bak absolutt alt som gjøres i Bjorstaddalen er å gjøre alt så miljøvennlig som mulig. Jeg ble fascinert av å ha en jobb med mening, der målet er å gjenbruke mest mulig av hva som leveres inn. At dette er fremtiden er det ingen tvil om, sier Jacobsen med et stort smil.

Rent gjenvinningsområde med plass

– Plasseringen av gjenvinningsområdet byr på mange fordeler, her er det god plass, ryddig og rent. Vi sjenerer ingen naboer med verken støy eller lukt og vi er svært opptatt av å ivareta området på en trygg og sikker måte. Her skjer det ingenting uten av vi vet om det, forteller en stolt Jacobsen.

– Alle som jobber her er bevisst vår samfunnsoppgave og har et svært profesjonelt forhold til arbeidet. Videre er det en virksomhet i vekst, derfor er vi ivrige etter å gjøre ting på stadig bedre måter. Det skal være enkelt å komme hit og bruke oss, understreker driftslederen.

En ressurs for samfunnet

Omdømmeundersøkelsen som ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg kunder vinteren 2018, bekrefter også at kundene opplever Bjorstaddalen som seriøse, en aktør som tar oppgaven på alvor. Hovedtyngden svarte at de opplever at Bjorstaddalen bidrar med et viktig samfunnsbidrag og er en effektiv og lønnsom bedrift. De opplever at Bjorstaddalen Næring representerer en ressurs for samfunnet.

– Det føltes bra å få denne tilbakemeldingen, sier Jacobsen.

– Virksomheten ved gjenvinningsanlegget her er nok ganske annerledes enn hva folk tror. Både når det gjelder oppgaver og størrelsen på anlegget, det merket jeg godt når jeg skiftet bransje og jobb, sier Jacobsen videre. Derfor er det gøy å fortelle om både jobben og arbeidsplassen, for dette er jo en samfunnsoppgave alle har stor sans for.

Optimal maskinpark

I Bjorstaddalen har driftslederen ansvar for en kostbarmaskinpark som i tillegg også er dyr i drift.

– Derfor bruker vi mye tid på riktig bruk og vedlikehold. Av samme grunn er det også høy kunnskap blant alle som jobber
her og håndterer oppgavene. det er helt nødvendig, sier Jacobsen.
– Det er svært viktig å håndtere avfallet på riktig måte. Ved rett bruk av sorteringsmaskinene blir råvarene skilt fra hverandre til rene fraksjoner og transportert til ulike områder på anlegget for videre behandling, forklarer han.

Strenge retningslinjer

Det som blir levert inn som restavfall må behandles med særlig varsomhet på grunn av muligheten for brannfarlig innhold, så det er kontinuerlig mye å følge med på, forteller Jacobsen. – Hele tiden oppstår det nye situasjoner og utfordringer
som løses i tråd med strenge retningslinjer, tillatelser og regelverk. Dermed blir aldri to dager like her i Bjorstaddalen. Og det er kanskje noe av det beste ved jobben, avslutter driftsleder Tommy Jacobsen før han haster videre.

Motivasjonen bak absolutt alt som gjøres i Bjorstaddalen er å gjøre alt så miljøvennlig som mulig. Jeg ble fascinert av å ha en jobb med mening, der målet er å gjenbruke mest mulig av hva som leveres inn. At dette er fremtiden er det ingen tvil om.