Hopp til innholdet

Fra avfall til ressurs

Bjorstaddalen bidrar til vår bransjes samfunnsoppgave med å utvikle landets sirkulærøkonomi. Offentlige og private bedrifter har i oppgave å utnytte den grønne konkurransekraften de kan oppnå ved å benytte seg av sirkulærøkonomien. Dette for å få ned kostnader, og ved at avfallet gjenvinnes og brukes til nye produkter.

Bjorstaddalens samfunnsbidrag er å løfte materialene vi mottar stadig lenger oppover i avfallspyramiden ved hjelp av ny teknologi, metoder og investeringer. På denne måten omgjøres avfall til en ressurs, og gjennom vårt arbeid bidrar vi til å bevare verdens ressurser. Derfor er avfallsbransjen blant de viktigste bidragsyterne til det grønne skiftet i samfunnet.

I mars 2021 startet Bjorstaddalen Næring opp landets første robotsorteringsanlegg for næringsavfall. Dette vil bidra til en markant økning i materialgjenvinnigsgraden.

Den tradisjonelle lineære økonomien som har vært gjeldende i mange år kjennetegnes av forbruk, bruk og kast. I den sirkulære økonomien gjelder det å bruke ting om igjen, produsere nytt av brukt og utnytte avfallet enda bedre. Bransjen vil derfor endre seg og fungere og oppfattes som en leverandør av råvarer, og ikke kun fungere som mottakere av avfall.

Bjorstaddalen er allerede i ferd med å nå visjonen om å utvikle gode prosesser for gjenvinning. Fraksjoner som tidligere ble deponert blir nå gjenvunnet. Det er vi stolte av. Gjennom vår planlagte vekst og satsning skal vi nå nye mål innen sirkulærøkonomien. Vi skal ta i bruk nye metoder og utvikle driften slik at vi øker vår konkurranseevne og tilbudet til våre kunder. For å gi økt kunnskap om hvordan vi forvalter vårt store område til samfunnets beste, skal vi i året som kommer øke vår kommunikasjonsinnsats overfor nærmiljøet vårt. Dette for å øke kunnskap og forståelse for hvordan vi arbeider med å redusere både klimagassutslipp og energiforbruk.

For miljø, samfunnsansvar og økonomi, er Bjorstaddalens strategiske fundament for å nå både visjon og driftsmål. Bjorstaddalen har utviklet seg til å bli et konsern med god endringsvilje blant alle ansatte – fra ledelse til produksjon. Dette er et viktig bidrag