Hopp til innholdet

Bjorstaddalen støtter kampen mot plast i havet

Et hav av muligheter

Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet, og man antar at det finnes mer enn 150 millioner tonn plast i verdens hav. Dette er ikke bare en trussel mot dyrelivet, men også oss.

Konkrete tiltak

Inntekten fra årets TV-aksjon går til WWF, som skal sette inn konkrete tiltak i land i Sør-Øst Asia, der problemet er størst.

WWF vil etablere og forbedrede eksisterende avfallsystemer for mer enn 900 000 mennesker, og redusere bruken av unødvendig plast, i samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv.

Ryddeaksjon

TV-aksjonen går av stabelen søndag 18. oktober, men allerede lørdag 29. august skal Bjorstaddalen Næring være med på en ryddeaksjon i havnebassenget ved Langbryggene. Vi stiller containere til disposisjon og sørger for en forsvarlig håndtering av avfallet som blir hentet opp.

Du finner mer informasjon om «Et hav av muligheter» på blimed.no.