Hopp til innholdet

Varsel om ekstraordinær prisendring som følge av offentlig avgift

I Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått en ny avgift på avfallsforbrenning i Norge. Det er gjort rammevedtak på budsjettet, og vi må derfor forvente at avgiften kommer.

Det er foreløpig mye som er uklart omkring dette. Tidspunktet for innføring av avgiften samt avgiftens størrelse, er ikke vedtatt. I verste fall innføres denne med tilbakevirkende kraft til 01.01.2022.

Endringen vil gjelde alle typer avfall til forbrenning med unntak for FARLIG avfall.

Avgiften vil gjelde alle Bjorstaddalen Næring sine kunder og justeres krone for krone fra datoen den innføres.

Endringen er lik for hele avfallsbransjen i Norge. For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med oss.