Oppdatert informasjon om næringsmottaket i Bjorstaddalen

Næringsmottaket i Bjorstaddalen.

Mandag 20.april opphører ordningen med å levere gratis hageavfall i Bjorstaddalen. Dette skyldes at Rødmyr gjenvinningsstasjon åpnet igjen torsdag 16. april.

Vi minner om at privatpersoner fortsatt kan levere hageavfall og annet avfall på vårt næringsmottak, men må da betale etter samme avgiftsnivå som næringskundene.

Priser på annet avfall

• EE-avfall – gratis
• Metaller – gratis
• Sorterte fraksjoner – kr 150,- / m3
• Usortert / restavfall – kr 300,- / m3
• Avfallssekker – kr 50,-
• Farlig avfall – særskilt prising

Åpningstidene er fra 07:00 til 15:00 på hverdager. 
Vi tar ikke imot kontanter.