Koronasmitte – tiltak i Bjorstaddalen

Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronasmitte og sikre en forsvarlig drift fremover. Det er også utarbeidet en beredskapsplan, som tar høyde for ulike scenarioer.

Det er hengt opp plakater på flere språk over hele anlegget, der besøkende og kunder oppfordres til å holde god avstand, unngå håndhilsing og ellers bruke sunn fornuft.

Møter er avlyst, og vår renholdsavdeling har intensivert sitt arbeid, spesielt i felles- og kundearealer.

Ute på anlegget skal maskinkjørerne minimere rullering av maskiner seg imellom og unngå nærkontakt i pauser.

Ansatte i administrasjonen er delt inn i to grupper, der den ene gruppen inntil videre arbeider hjemmefra. Ansatte i administrasjonen, som har de nødvendige sertifikater, fungerer som reserve for maskinførerne inne på anlegget og for våre kundemottagere.