Hopp til innholdet

Jobbe hos oss

Arbeidsmiljø

Bjorstaddalen Avfallsanlegg legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø for sine ansatte og har siden stiftelsen av selskapet byttet ut alle hjullastere, gravemaskiner og dozere.

Alle maskinene har støv- og asbestfilter, ergonomisk riktige stoler, klimaanlegg og generelt veldig bra førermiljø.

Nytt administrasjonsbygg

For å kunne huse alle de nye medarbeiderne ble administrasjonsbygget utvidet med en større kontoravdeling og vektsentral. Dette har skapt et betydelig bedre arbeidsmiljø for alle ansatte i administrasjonen. Det nye administrasjonsbygget har også gitt plass til bedre og større garderober med rene og urene soner for både for kvinner og menn i den eldste delen av bygget.

Vektanlegget (bilveiebroer) ble ombygd og utvidet til å kunne ta hele vogntog i både inngående og utgående retning og er også klargjort for modulvogntog. Vektanlegget er helautomatisert slik at kundene med faste leveranser benytter selvbetjening med veiekort.

Samlet har dette ført til en helt annen hverdag for sjåfører som leverer avfall ved at de slipper å stå i kø. For våre vektoperatører betyr det mindre stress i kundebehandlingen.

Hygiene

Med tanke på at det er avfallshåndtering som er hovedvirksomheten i selskapet, legges det stor vekt på hygiene i både bygg og maskiner. Det er en hel stilling til renhold av bygg, mens hver enkelt maskinfører har ansvaret for renhold av egen maskin.

Det gjennomføres både undersøkelser og samarbeidsmøter om det psykososiale arbeidsmiljøet.

Kompetanseutvikling

Medarbeiderne i selskapet har kompetanse og erfaring innenfor en rekke områder. Administrasjonen har bransjekunnskap og spisskompetanse innenfor ulike avfallsområder i tillegg til systemerfaring fra ulike bransjer og er kyndige innenfor miljølovverket.

Fagarbeidere har maskinkompetanse/sertifikater og erfaring fra anleggsvirksomhet i tillegg til varierende grad av bransjekunnskap.

Bedriftshelse

Selskapet har avtale med Bedriftshelsen AS om oppfølging av bedriftshelsetjenester.

Det blir utført helsesamtaler med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Etter helsesamtalene har bedriftssykepleieren individuell oppfølging og fokussamtaler med enkelte ansatte.

Ledige stillinger

  • Det er for tiden ingen ledige stillinger