Husholdningsselskapet

Husholdningsselskapet

​Selskapet drifter renovasjonsinnsamling for Skien kommune.

​Innsamlings-andelen utgjør rundt 33 prosent av tonnasjen i Skien.

I tillegg drifter selskapet det optiske sorteringsanlegget for husholdningsavfall, som eies i fellesskap av kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Daglig leder

Knut Arne Wesmajervi

Styret

  • Ole Geir Hoppestad (leder)
  • Sindre Hauen
  • Ingvild Grov Korneliussen